Negative balance protection

Negative balance protection

Lòng tham giống như một ngọn lửa, lửa càng lớn khi người ta càng chất củi vào, người tham có nhiều của càng tham. Một trong những vấn đề chính của thời đại chúng ta là người ta ......

Đọc thêm

Đề phòng rủi ro đảo chiều thị trường chung

Đề phòng rủi ro đảo chiều thị trường chung

and Patel, N 2009, [71] cho rằng, Sau cùng, khóa học cơ bản về cấu trúc thị trường chúng ta nên biết rằng các chỉ báo nhiều khi không đi cùng hướng. Chính vì lẽ đó, khi nền sản ......

Đọc thêm

Volume trong phân tích kỹ thuật

Volume trong phân tích kỹ thuật

The main conditions for participating: Các lựa chọn thương mại nhị phân thuật ngữ trong quyền chọn nhị phân chủ yếu là việc bán một quyền mà một bên cho người khác trả lại cho ......

Đọc thêm

Murrey math là gì

Murrey math là gì

Trong nền kinh tế thị trường Nga chỉ mới bắt đầu để đạt được đà và vẫn được coi là nền kinh tế "trong quá trình chuyển đổi". Do đó khoảng cách trong tâm trí của công ......

Đọc thêm

Quyền chọn nhị phân làm giàu hiện đại

Quyền chọn nhị phân làm giàu hiện đại

Có tin đồn rằng ông đã từng có 100 giao dịch có lợi nhuận … có một chút lợi thế khi về cơ bản là “nhà phát minh” của phân tích kỹ thuật và không ai thực sự hiểu rõ về nó, ......

Đọc thêm

Lập kế hoạch giao dịch khi chơi Olymp Trade

Lập kế hoạch giao dịch khi chơi Olymp Trade

Điều gì xảy ra nếu Bitcoin trở thành một phương tiện trao đổi? Nó có thể hỗ trợ một nền kinh tế giàu có và người dùng của nó có thể tiến hành quản lý tài chính của họ trên một ......

Đọc thêm

Tâm lí chuẩn khi tham gia thị trường cryptocurrency

Tâm lí chuẩn khi tham gia thị trường cryptocurrency

Hợp đồng này không bao gồm các Rủi ro do Năng lượng Nguyên tử được. Người mua trả một phí bảo hiểm cho người bán đối với quyền này. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, năm ......

Đọc thêm

1  2  (3)  4  5  6